Šis tikslas įgyvendinamas įsisavinus Europos regioninės plėtros fondo lėšas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto vykdytojas – UAB „Terra Modus“
Bendra projekto vertė – 63 570,00 Eur.
Projekto vykdymo pradžia – 2019-07-11
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-05-18