Disclaimer

UAB "Terra Modus" įsipareigoja, kad ši svetainė būtų atnaujinta ir tiksli. Jei vis dėlto pastebėtumėte ką nors neteisingo ar pasenusio, būtume dėkingi, jei praneštumėte mums. Nurodykite, kurioje svetainės vietoje skaitėte informaciją. Tada mes kuo greičiau tai išnagrinėsime. Savo pasiūlymus atsiųskite el. paštu adresu: info@terramodus.lt.

Mes nesame atsakingi už nuostolius, atsiradusius dėl netikslumų ar neišsamumo, taip pat už nuostolius, atsiradusius dėl problemų, kylančių dėl informacijos sklaidos internetu arba jai būdingų, pvz., trikdžių ar trukdžių. Naudodami žiniatinklio formas siekiame apriboti privalomų laukų skaičių iki minimumo. Už bet kokius nuostolius, patirtus naudojant duomenis, patarimus ar idėjas, pateiktus UAB "Terra Modus" arba jos vardu per šią svetainę, UAB "Terra Modus" neprisiima jokios atsakomybės.

Visos intelektinės nuosavybės teisės į šios svetainės turinį priklauso UAB "Terra Modus".

Šios medžiagos kopijavimas, platinimas ir kitoks naudojimas neleidžiamas be raštiško UAB "Terra Modus" leidimo, išskyrus ir tik tiek, kiek kitaip numato imperatyvūs teisės aktai (pavyzdžiui, teisė cituoti), nebent konkretus turinys nurodo kitaip.

Jei turite klausimų ar problemų dėl svetainės prieinamumo, nedvejodami susisiekite su mumis.